Jogszabályok listája

Jogszabályok Megnevezés
2004.évi XVIII. törvény (Bortörvény) a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról
2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
127/2009.(IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékék előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
27/2011.(IV.12.) VM rendelet a borászati termékék egyes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről
38/2013.(V.24.) VM rendelet a szőlőtermesztési potenciálról
56/2014.(IV.30) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához
62/2006.(IX:7.) FVM rendelet a Balatoni Borvidéki Régió szabályozásáról
97/2009.(VII.30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról
178/2009.(IX.4.) Korm. Rendelet a borászati termékék eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valanint ezen termékek ellenőrzéséről
25/2010. (III.19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról
142/2012.(XII.27.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről
83/2011.(VIII.31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek,technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról
6/2013.(II.5.) VM rendelet egyes korászati termékék harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról
70/2012.(VII.16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékék kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról
1372/2013.(VI.27.) Korm. Határozat a Bor Eredetvédelmi Tanácsról
479/2008/EK EK rendelet (PDF Kivonat) Alkoholtartalom növelés, sav növelés-tompítás, borok édesítése

A 794/2008-as jogszabály (Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós előírások) pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide.

Pulai GáborJogszabályok